Brann og sikkerhet – Brannsikkerhet i større trebygg

De siste årene har det blitt oppført endel høye trebygg som sprenger grenser for hva som er mulig å få til med bruk av tre. Det er mange ulike treprodukter som kan brukes i høyere trebygg og mange av de større og høyere treprosjektene som er satt opp i Norge og ellers i verden viser at det finnes mange måte å bygge høye trehus på.

Brannsikkerhet er et viktig tema for større bygg og høye bygg og teknisk forskrift (TEK17) setter premisser for hvilke funksjonskrav som skal tilfredsstilles for byggverk. I brannteknisk prosjektering er enkleste vei til målet å følge forenklet prosjektering ved å legge til grunn preaksepterte ytelser gitt i TEK17. 

Utfordringen for trematerialer enten brukt som synlig overflate eller som bærende konstruksjoner, er at tre er et brennbart materiale som normalt sett tilfredsstiller euroklasse D-s2,d0 som overflate og Dfl-s1 som gulv. Trevirke kan behandles enten ved brannimpregnering eller påføring av brannhemmende midler som medfører at trevirke kan tilfresstille euroklasse B-S1,d0 evt. B-S2,d0. Ved bruk av brannhemmende midler er det viktig å bruke produkter med dokumenterte egenskaper for aktuelt bruk og for aktuelt treslag og samtidig følge opp vedlikehold av behandling iht. FDV dokumentasjon som foreligger fra produsenten.

Konsekvensen ved brann er avhengig av forutsatt bruk av bygget, antall personer i bygget, byggverkets størrelse, planløsning, brannenergi m.v. Normalt sett vil boligbygg i brannklasse 3  gjelder for bygg med  5 etasjer og opptil 16 etasje (veiledning til TEK17). Byggverk hvor konsekvensen er særlig stor plasseres i brannklasse 4. Preaksepterte ytelser kan normalt sett ikke benyttes for byggverk i brannklasse 4 og det kreves analyse og utførlig dokumentasjon sammen med en robust brannsikkerhetsstrategi.

Ved bruk av trematerialer som overflate i byggverk er det viktig å ta hensyn til evt. bidrag og påvirkning i forhold til brannutvikling og bidrag i brannenergi.

Byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å opprettholde bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

For bygg i brannklasse 3 vil trebygg ikke kunne bygges og prosjekteres ved forenklet prosjektering uten avvik. Dette gjelder både for bærekonstruksjonen og for overflater og kledninger i rømningsvei eller når størrelsen på branncellene er over 200 m2.

Brannteknisk prosjektering av høye trebygg krever derfor relevant og faglig høy kompetanse og erfaring for å gi gode og optimale branntekniske strategier samt løsninger som er konkurransedyktige og gir en brannsikkerhet som oppfyller funksjonskravene i TEK17.

I og med at høye trebygg er forholds lite utbredt i Norge er det noen få miljøer som sitter på god kunnskap rundt dette og mange som per idag ikke har denne erfaringen og kunnskapen. For å bygge brannsikre trebygg i høyden er det viktig å ta kontakt med de miljøene som besitter denne erfaringen og kunnskapen.