F:\IKT og WEB\TreFokus\Ark stud 1-1_3.jpg

Arkitektstudentene bygger i 1:1

Arkitektstudentene på NTNU bygger med tre.

Framtidens arkitekter bygger med tre. Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer, dette gjelder også bruk av tre. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene. De to siste ukene har de drevet byggevirksomhet og arbeidet ble sluttført før helgen.

altHvert år de siste 10-12 årene har Inntre AS (www.inntre.no) og bransjen for øvrig med Tresenteret og nå NTNU Wood i spissen bidratt med trematerialer til 1. års arkitektstudentene slik at de kan bygge i 1:1. Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri.  Det blir også en øvelse i samarbeid og planlegging av arbeidet, noe studentene løser bra, ikke minst takket være dyktige lærere. Arnstein Gilberg, Bjørn Otto Braathen og August Schmidt leder studentene trygt gjennom utfordringene de møter i prosessen fra tegning, organisering til «ferdig produkt».

Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Byggingen i 1:1 er første skritt på veien og det er imponerende hva de får til. Dette skal gjøre dem i stand til å etter hvert løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen.

Årets byggeprosjekt ble realisert i tilknytning til konferansen Forum Wood Nordic (http://forum-woodnordic.com/) som ble arrangert i Trondheim for andre gang. Selve byggeprosjektet ble bygget rett utenfor konferansehotellet, Clarion Hotell Brattøra, og var en stor installasjon som innbyr til både samling og rekreasjon i sjøkanten.

Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter. 

Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning. Gjennom NTNU Wood legges det også opp til en tettere kobling mellom næringsliv, studenter og universitetet.

Les mer om Arkitektfakultet og arkitektutdanningen her: http://www.ntnu.no/ab/utdanning

Les mer om Tresenteret/NTNU Wood her: http://www.tresenter.no/aktuelt/ntnu-og-tresenteret-etablerer-nytt-senter-ntnu-wood

altaltalt