F:\3_Trenettverket\TreFokus\Bilde lansering 07.12.2017, kilde Byggeindustrien.jpg
Foto: Byggeindustrien

Bygg21 - Trefokus, Lansering av Treveileder

Veileder industrielt trebyggeri

Bygg21 og TreFokus har sammen med FoU-miljøer, leverandører og aktører i byggenæringen utviklet en veileder for industrielt byggeri. Veilederen skal gjøre det enklere for utbyggere å få informasjon om hvordan å bruke tre i byggeprosjekter.

Veilederen finner man her.