Foto_Holz 100.jpg

Seminar om industrialisert trehusbyggeri 26. april

Industrialisert trehusbyggeri er en kostnadseffektiv byggemetode som tas i bruk i økende grad i byggenæringen. Økende krav til økonomi, rask byggetid og bærekraftig byggeri gir store muligheter for industrialisert trehusbyggeri. Det er flere konsepter for industrialisert trebyggeri – dette omfatter blant annet trebaserte elementer, takstoler, massivtreelementer og moduler. Konseptene kan benyttes til de fleste byggtyper samt til oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygg.

For å sette fokus på dette temaet og synliggjøre mulighetene arrangerer Innovasjon Norge, Treteknisk og TreFokus i fellesskap et seminar på Gardermoen den 26/4. Her kan du blant annet høre mer om aktuelle metoder, modulbygg i 6 etasjer og Mjøstårnet – 17 etasjers boligbygg ved Mjøsa.

Les mer om programmet og påmelding her