Mikrohus1

Foto: Aksel Jermstad

Trehus på hjul bygget i Oslo

Går du i tanker om å bo i et lite flyttbart hus? Gjerne med god ståhøyde og akkurat med plass? Norske Mikrohus AS bygger i dag hus på hjul i tre på Økern i Oslo. Dette slår såpass an at en ser for seg å bygge ett hus i uka.

Huset bygges i tre på en treakslet henger. Bredden er 2,5 meter og lengden er 6,5 meter eller 7,5 meter. Konseptet er tilpasset en totalvekt på inntil 3,5 tonn og da med BK-sertifikat for hengeren. Da har du en solid bolig, som evt. leverandøren kan frakte og installere på ditt yndlingssted. Det kan variere med årstid og kundens livsløp.

Det er god ståhøyde og total høyde kan være 4,2 meter opp mot hemsen. Det er en trapp opp til hemsen og under den er det spesialtilpassede skuffer og hyller. Til sammen har du da et arealeffektivt hus på opptil 22 kvm. Kjøkken, bad og toalett er utformet slik at plassen utnyttes optimalt. Du kan også bygge inn vaske- og oppvaskmaskin!

Bærevegger og kledning er i tre. Kledningen er vanligvis i 16 mm tykkelse av jernvitriolbehandlet gran, eller i mer eksklusive seder, som skal stå ubehandlet. Boligen er helårsisolert og har elektrisk oppvarming i gulvet. Ønsker du en vedovn, så er det mulig.

alt
Konseptet har vært under kontinuerlig utvikling siden oppstarten med stadig nye løsninger og tilpasninger. Gjennom partnerskapet i Pådriv (www.pådriv.no) har Norske Mikrohus fått dialog med Treteknisk og NTNU. Treteknisk skal nå foreta en gjennomgang av produksjonen og komme med forslag til effektivisering og optimalisering. For NTNU kan det bli aktuelt med masteroppgaver som ser på ulike sider av bedriftens virksomhet og selve konseptet. - Denne typen koblinger er veldig verdifulle for oss som en liten bedrift i utvikling og ekspansjon, sier daglig leder David Reiss-Andersen.

I disse tider lever noen i det mer uvisse, og da vil denne typen bolig være aktuell. Ut fra et miljøaspekt er dette en god løsning. En begrenset plass gjør at en utnytter arealet godt, og en samler ikke gjenstander og møbler. Her er alt innenfor én ramme.

alt

Mikrohus hjelper deg med utformingen, slik at den er optimal for deg. Summa summarum vil du få en egen bolig for en million, eller litt mindre.

Vil du ha en fleksibel botilværelse, kan du begynne med et mikrohus. Det gir deg en effektiv bolig med lite energibehov og trolig en god løsning med hensyn til de fleste miljøaspekter.

www.norskemikrohus.no

 

Alle bilder: Aksel Jermstad

 

Publisert 27. mai 2020