24506.jpg

Innvendig panel

alt

Beregning av materialforbruk

Alle mål er angitt i mm når ikke annet er sagt.

Tabellen forteller hvor mye panel som går med i de vanligste dimensjonene. Kapp er ikke beregnet, siden det kan variere mye, men det er vanlig å regne med at 7-10 % går til spille. Først må du ta nøyaktige mål og regne ut vegg- eller takflate som skal dekkes av panel. Multipliser deretter arealet i m2 med tabellverdien for den dekkende bredden på det panelet som skal brukes.

Du får kjøpt panel i lengder tilpasset vanlig takhøyde. Dette kan være praktisk i tilfeller hvor det er få dører og vinduer, som kapp ellers kan benyttes til.

 
Bredde i mm Løpemeter per m2
70 16,8
95  11,8
120 9,1
145 7,4
170  6,3
195 5,4

Eksempel: En veggflate som er 4,0 m lang og 2,4 m høy skal kles med panel med bredde 95. Arealet blir 4 x 2,4 = 9,6 m2. Ifølge tabellen vil det gå med 11,8 løpemeter panel pr m2 vegg. I alt går det med 11,8 x 9,6 = 113,2 løpemeter.

Montering

Innvendig panel leveres vanligvis endepløyd for enkel skjøting av bordene. Panelet kan da skjøtes fortløpende mellom spikerslagene, og festes i hvert spikerslag. For å slå spikerne skikkelig inn uten å skade panelet, bør man alltid benytte en dor. Stående panel monteres på spikerslag med senteravstand 60 cm. Skal panelet monteres liggende, settes spikerslagene vertikalt med samme senteravstand.

Spikring

altPanelbordene spikres fast i spikerslagene. Det finnes også festemidler som panelklips for å montere panelet. Når man spikrer, skal man benytte dykkertspiker. Grunnregel er spikerlengde 3x paneltykkelsen. Dimensjon 1,7 x 40 når panelet er 12 mm tykt, og 2,0 x 50 når panelet er 14 mm tykt. Er panelbordene 95 mm eller bredere, anbefales det at man alltid bruker 2 spiker i hvert spikerslag. Spikre ca 2 cm inn fra siden på hvert bord. Ekstra tykke og brede paneler kan skrues fast til veggen. For å unngå at panelet sprekker, lønner det seg å bore hull først. Man kan også montere panelet direkte på fast underlag, som finer og sponplater forutsatt at disse er rette og har tykkelse nok for å kunne feste panelet i. Betong, mur eller tegl kan også fungere som underlag, men da må man ha spesialfestemidler. For montering på underlag som gips og porøse plater, kan man legge spikerslag først. Festemidlene (spiker, skruer eller plugger) bør festes med maksimalt 60 cm avstand.

Spikerslag

Spikerslagene festes med en avstand på 60 cm regnet fra midt på spikerslaget til midt på det neste. Bruk lekter med dimensjon minst 23 x 48 med mer til spikerslag. Det er mest vanlig å bruke dimensjonen 30 x 48 mm. Ønsker man ekstra god lufting bak panelet, brukes 36 x 48 mm.

alt

Eksempel på montering av spikerslag med underlag som ikke kan spikres i, og der det ikke er nødvendig med luftning på baksiden av panelet.

Underlag lettbetong og teglsten

Spikerslagene festes med varmforsinket spiker, spiker for lettbetong, stålspiker, plugger eller andre festemidler beregnet til slik bruk. Spør betjeningen hos byggevarehandleren! For å feste spikerslag til lettbetong, må man bruke spiker som er minst 75. I tegl bruker man stålspiker minst 50. I vegger der man ikke kan spikre, må spikerslagene festes med skruer og/eller ekspanderende plugger.

Underlag plater på reisverk

altSpikerslag er ikke nødvendig når underlaget er plywood, sponplater eller vanlig treverk. Spikerslaget festes i underliggende lekter eller reisverk med vanlig spiker, i våtrom bruker man alltid varmforsinket spiker. Spikeren bør gå minst 30 inn i underliggende lekte (her er ikke f eks underliggende platemateriale regnet med!). Bruk vater for å kontrollere at spikerslaget blir satt opp helt rett, så veggen blir i lodd. Det kan være nødvendig å «fore» under spikerslagene med klosser eller trebiter for å utligne ujevnheter og sikre at veggen kommer i lodd. Ved dårlig isolerte yttervegger og i våtrom (baderom, vaskerom, badstue etc.), må man sørge for ventilering bak panelet. Se illustrasjonen.

Underlag betong

Spikerslag festes med stålspiker, ekspanderende plugger eller skruer i plugger. Stålspiker må gå minst 10-15 inn i betongen. Er taket av betong eller pusset overflate, bruker man spikerslag.

Takpanel

Ønsker man å ha panel både i taket og på veggene, bør takpanelet monteres først. Bjelker eller spikerslag med 60 cm avstand er passende underlag. Består taket av tre eller treplater, kan panelet som regel spikres direkte på plass. alt

Spikerslag må brukes når panelretningen er den samme som retningen av bjelkelaget, og når det er nødvendig med luftning bak panelet. Takpanel i våtrom må ha luftning.

alt

 

altTakpanel som spikres eller skrus i hvert spikerslag eller hver bjelke.

 

 

 

 

 

alt

Ved overgang til vegg skal takpanelet kappes med ca 1 cm åpning som etterpå dekkes av taklist eller skjules av veggpanel som går helt opp til takpanelet, uten slik åpning.

 

Veggpanel

Stående panel skal først monteres på hjørner som vender utover, når slike finnes. Ellers begynner man i hjørner som vender innover.

alt

Begynn ved et hjørne og gå fra venstre mot høyre, snu notkanten mot høyre hvis du bruker spikerpistol. Husk å kontrollere med vater med jevne mellomrom.

alt

Eksempel på detaljløsning ved bruk av stående panel i innvendig hjørne.

altAvslutt panelet ca 1 cm fra taket og fra gulvet, og dekk dette med taklist/gulvlist. Avslutt panelet ca 1 cm fra tilgrensende vegg.alt

 

 

 

alt

Eksempel på detaljløsning med liggende panel i hjørne som vender innover.

Våtromspanel

alt

I alle rom der panelet kan bli utsatt for vann, f eks i bad, må man sørge for god luftning/ventilering bak panelet. Panelet skal avsluttes minst 10 cm over ferdig gulv, og det skal gå litt inn over gulvet. Panel skal ikke benyttes der det blir utsatt for direkte vannsprut. Husk å overflatebehandle endeveden.

altVed avslutning mot et badekar, må det være minst 15 cm fra badekarkanten og opp til panelet. Panelet skal skråskjæres i underkant, slik at det blir dryppkant. Husk å overflatebehandle  endeveden.

alt

Velger du liggende panel i et våtrom, så husk å montere den med fjæren opp. Velg en profil som gir god avrenning av vann. Det er bedre å bruke gran enn furu i et rom der det skal være dusj.

altVed innbygning av rør med avstengningskran er det viktig å ta hensyn til at tilgjengeligheten til kranen blir god nok. Lag først et rammeverk av lekter, og kle deretter med panel. En avtagbar luke kan festes med f eks magnetlås. Ta kontakt med elektriker for flytting av kontakter og strømbrytere.

Forskjellige typer innvendig panel

alt

Overflatebehandling

Ferdig overflatebehandlet panel er blitt veldig vanlig, men du får fortsatt kjøpt ubehandlet panel. Ofte kan det lønne seg å overflatebehandle ubehandlet panel før montering. Ved behandling på forhånd unngår man «krympestriper» når panelet tørker. I tillegg slipper man at malingen limer bordene sammen, noe som kan føre til at det oppstår noen få store tørkesprekker i fyringssesongen. Dersom panelet skal behandles etter montering, oppnås best resultat ved å vente til panelet er ferdig akklimatisert til rommets «klima». Dette skjer i løpet av noen uker, avhengig av årstid.

Forside.png

Last ned hefte

Innvendig panel.pdf