Miniramp.png

Skateboardramper

Skateboard er populært, og stadig flere oppdager at dette er en morsom, givende og spennende aktivitet. Mange har etterlyst tegninger og tips for å bygge sin egen RAMP, CURB eller BANK. Her er arbeidstegninger som alle kan benytte!

Curb

30 cm høy, 244 cm lang, 120 cm bred

alt

1. Lag to rammer som vist på tegningen, 242 cm lange og 25 cm høye.

2. Skru på en 4 cm bred slisse i ytterkant langs den ene rammen. Slissen skal være 15 mm tykk og 242 cm lang.

3. Spikre på bjelker som er 115 cm lange, med ca. 20 cm mellomrom.

4. Kle inn curben med 19 mm tykke plater. Fest platene med skruer.

5. Skru på firkantjernet. Hullene må borres innerst og på midten av firkantjernet, som vist på tegningen. Ca. 50 cm mellom. Bruk 5 mm bor igjennom hele jernet og et 10 mm bor på topphullet tilslutt.

6. Skru på topp-platen.

Materialliste

22 meter bjelker 48x98 mm, til ramme.

1 plate bjørkefiner, 2440x1220x9 mm, til innkledning.

1 plate bjørkefiner, 2440x1220x15 mm, til og topp-plate og slisse.

1 firkantjern 50x50x3 mm, 2440 mm langt.

Bank

120 cm høy, 335 cm lang, 244 cm bred

alt

1. Legg ut en 350 cm lang bjelke på bakken. To 85 cm lange bjelker spikres sammen med en bjelke på 110 cm og festes i enden på den lange bjelken. Lag tre slike som du vatrer opp med ca 100 cm mellomrom.

 2. Skråskjær 3 ben i lengder på 240 cm og fest disse til rammen med spiker. Skråskjær bjelken på bakken slik at den flukter med bena.

3. Spikre fast 242 cm lange bjelker på hele banken og platået, med mellomrom på ca. 20 cm.

4. Kle inn bankens sider med 9 mm plater. Fest platene med skruer.

5. Skru fast en 28 cm bred og 12 mm tykk plate midt på nederste bjelken, slik at den ligger ned til bakken. Skru på en 3 mm jernplate. Skruehullene i jernplata må forsenkes.

6. Legg på kjøreplata og platåplata, 15 mm tykk. Fest platene med skruer.

Materialliste

60 meter bjelker 48x98 mm til reisverk.

7 meter bjelker 48x148 mm til bein.

3 plater bjørkefiner, 2440x1220x9 mm, til innkledning.

3 plater bjørkefiner, 2440x1220x15 mm, til platå og kjøreplater.

1 plate bjørkefiner 2440x280x12mm, under jernplata.

1 jernplate, 2440x340x3 mm.

Miniramp

7 meter lang, 2,40 m bred, 1,10 m høy

alt

1. Tegn opp og sag ut 6 stk buer på 12 mm plater. Metoden er forklart på tegningen. Gjort på denne måten får man to buer ut av en plate.

alt

2. Skjøt sammen bjelker slik at du får 3 stk. dragere på 7,5 meter. Legg disse på høykant med 115 cm mellomrom. Vatre opp bjelkene med en høydeforskjell på ca 1 cm pr. bjelke (dette skaper et fall som gjør at regnvann vil renne av.)

3. Mål deg ut 1 meter fra midten av bjelkene på hver side og skru på buene der.

4. Sett sammen dragerne ved hjelp av 1 bjelke på hver side, inntil enden av buene. Bunnen i minirampen skal være et rektangel med vinkler på 90 grader. Dette sjekker du enklest ved å måle at diagonalene fra bjelkenes ytterkant er like lange.

5. Spikre på resten av bjelkene i bunnen med ca. 17 cm mellomrom.

6. Monter bjelken som skal stå i buens bakkant på alle seks buene. Bjelkene skal stoppe11,5 cm fra toppen av buen. Vatre opp alle buene.

7. Skru på bjelker (242 cm) i begge buene med ca. 17 cm mellomrom. Sag ut hakk og fest med vinkeljern i den midterste buen. Bjelken øverst i buen skal skråskjæres slik at den flukter.

8. Monter bjelkene i bakkant av platået, disse festes med trekanter, som vist på tegningen.

9. De 6 bærebjelkene til platået legges på høykant og festes ved hjelp av trekanter.

10. Spikre fast bjelkene (242 cm) oppå platået, med ca. 17 cm mellomrom.

11. Kle inn platået med 9 mm plater. Platene festes med skruer.

12. Skru på 2 lag med 9 mm kjøreplater, begynn med bunnen.  Forskyv platene på lag 2 slik at skjøtene ikke treffer hverandre. Skråskjær platene på toppen slik at copingen passer.

13. Lag hull i copingen i begge ender, bor først et hull på 5 mm og bruk deretter 10 mm bor på topphullet. Skru fast copingen. Den skal ligge ca. 5 mm utenfor kjøreplaten og 5 mm over platen på platået.

14. Skru på platåplaten.

Materialliste

3 plater bjørkefiner til buene, 2440x1220x12 mm.

2 plater bjørkefiner til platået, 2440x1220x15 mm.

14 plater bjørkefiner til kjøreplater og innkledning, 2440x1220x9 mm.

130 meter bjelker, 48x 98 mm til reisverk.

2 Stålrør 60,3x2,9 mm, 244 cm langt til coping.

Tre er et av våre mest brukte materialer i alle typer bygg og konstruksjoner. De fleste starter som barn med å bygge båter og Ola-biler og mange ender opp som voksne med å bygge egne hus og hytter. Tre brukes også i store konstruksjoner som broer og fleretasjes hus. Tre er også et godt valg til skateboard-ramper og andre skate-elementer. Nå er det bare å sette i gang å bygge!

Materialvalg

Tre er et naturmateriale og har gode egenskaper på alle måter. Det er sterkt, fleksibelt, holdbart og miljøvennlig. For at egenskapene skal opprettholdes er det viktig å velge riktig tre i forhold til bruken og bruke treet riktig. Når du bygger skateboard-ramper er det viktig å velge holdbart og robust trevirke. Det betyr som regel at du bør velge impregnert eller behandlet tre.

Platematerialer

På ramper og skate-elementer bør du velge plater som tåler å stå ute. Det finnes en rekke alternativer på markedet. Du kan for eksempel velge bjørkefiner eller forskallingsplater vire/glatt. Bjørkefiner er en veldig bra plate til skateanlegg men den er ikke behandlet og må derfor males 2 ganger i året. Vire-platen er ferdig behandlet og egner seg bra til skate-anlegg. Levetiden for de to platene er ca. den samme, men vire-platen er vesentlig dyrere. Aktuelle plater får du kjøpt hos din nærmeste byggevarehandel.

Dimensjoner

Ulike ramper og skate-elementer kan kreve ulike dimensjoner trematerialer avhengig av størrelse og form. Vi har vist bygging av noen standardelementer i denne byggeguiden med forslag til dimensjoner. Det vanlige er å bruke enten 48x98 mm, 148x48 mm eller 198x48 mm i bærende konstruksjoner. Impregnert tre får du i vanlige dimensjoner. For å være sikker på kvaliteten skal du se etter at trevirket er stemplet med NS-merke. Impregnert tre får du kjøpt hos din nærmeste byggevarehandel.

 

Byggeguiden er utviklet i samarbeid mellom TreFokus, treindustriens bedrifter, Skateguiden og erfarne skatere.

Lykke til med bygging og skating!

Forside.png

Last ned hefte

Skateboardramper.pdf