massivtre.jpg

Hva er massivtreelementer?

Massivtreelementer er planker (lameller) som er satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag. Det finnes tre ulike hovedtyper; kantstilte elementer, krysslagte elementer og hulromselementer.

Hefte_1_img_10

 
Kantstilt element
 

Kantstilte elementer

Kantstilte elementer er en fellesbetegnelse for elementer som er satt sammen av stående planker (lameller). Forbindelsesmiddel i disse elementene er skruer, spiker, lim, tredybler eller stålstag.  /div>


 

 

Hefte_1_img_11

 
Krysslagt element
 

Krysslagte elementer

Krysslagte elementer er en fellesbetegnelse for elementer som er satt sammen av planker (lameller) i flere sjikt. Som regel er sjiktene lagt 90 eller 45 grader i forhold til hverandre. Forbindelsesmiddel i disse elementene er lim eller tredybler.

 


 

 

Hefte_1_img_12

 
Hulromselement
 

Hulromselementer

Hulromselementer finnes i mange varianter. Felles for hulromselementene er at de har et hulrom mellom et øvre- og nedre massivtreelement.

 


 

 

Massivtreelementene kan brukes som bærende elementer i gulv, vegger og tak, i boliger, fleretasjeshus og næringsbygg. Hele bæresystemet kan bygges med massivtreelementer, eller kombineres med andre materialer og konstruksjonstyper. Elementene kan også benyttes som svalganger og balkonger. De enkelte elementtypene er nærmere beskrevet i kapittelet ”Fra skog til massivtreelement”.


Massivtreelementer kan bearbeides i alle fasonger, med utsparinger og kanaler for tekniske installasjoner. Overflaten kan brukes ubehandlet, eller slipes og deretter påføres lakk, olje eller maling. For å oppnå spesielle egenskaper, kan elementene suppleres med himlingsplater, isolasjon eller kledning. I Tyskland og Danmark er det ikke uvanlig at man legger en tynn påstøp av betong eller monterer gips på elementene. I disse tilfellene vil man ikke se elementene, og man mister en del av energi- og inneklimagevinsten gjennom muligheten for å utnytte elementenes evne til utjevning av temperatur og luftfuktighet.

Hefte_1_img_15

 
Massivtrelement med vannbåren gulvvarme og parkett. @Treteknisk
 

I prosjekter hvor massivtreelementer skal benyttes, er det viktig å klarlegge tidlig i prosjekteringsfasen hvilke funksjoner elementene er tiltenkt. Skal man for eksempel benytte vannbåren varme i gulvene, vil ikke elementene bli synlige fra oversiden, og følgelig stilles det ikke samme krav til overflatefinish som til et element med synlig gulvoverflate. Det er viktig at råstoffet har lav trefuktighet som er tilpasset det klima elementene skal brukes i. For innendørs konstruksjoner i helårsoppvarmede bygninger vil trefuktigheten gjennom året variere fra ca. 6 % til 12 %. Dette er viktige faktorer som har innvirkning på elementenes overflate, produksjon, materialvalg og pris.