Takstol 2.jpg

Takstoler

Takstolbransjen sitter på meget høy kompetanse når det gjelder trekonstruksjoner generelt, og utfører ofte prosjektering av bæresystemet for hele bygget. I dag er det mulig å bygge fleretasjes hus i tre med lette sammensatte konstruksjoner som er fullt på høyden med andre byggemetoder både i forhold til lyd, brann og ikke minst økonomi.

Beregninger

Takstoler er et typisk ingeniørprodukt. Både produksjon og montasje krever statiske beregninger og tegninger ned til minste detalj. Dette ingeniørarbeidet utgjør en vesentlig del av kostnadene for produktet. En viktig målsetning har derfor vært å senke disse kostnadene gjennom mer rasjonelle arbeidsmetoder.

Tidligere ble all prosjektering utført manuelt, og det kunne ligge et anselig antall timer bak hver konstruksjon. I dag kan bedriftene dimensjonere og tegne selv svært kompliserte konstruksjoner i løpet av noen få minutter. For å kjøre slike beregningsprogrammer kreves det både ingeniørkompetanse og erfaring. Hver konstruksjon blir beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er derfor nødvendig at konstruktørene får oppgitt riktige og nok data for å kunne løse konstruksjonen best mulig.

Teknisk Godkjenning: Etasjeskiller med gitterbjelker av tre

Det foreligger teknisk godkjenning for etasjeskiller med gitterbjelker av tre. Godkjenningen omfatter konstruksjonsoppbygning av etasjeskillere med gitterbjelker av tre til en komplett etasjeskillekonstruksjon med golv, bærende konstruksjon og himling.

Fakta om NTF

Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) er en bransjeforening med 51 medlemsbedrifter som står for rundt 95 % av all takstolproduksjonen i Norge. Det blir produsert ca. 865.000 enhetstakstoler per år. Bedriftene som er medlemmer i NTF må følge reglene i NS-EN 14250:2010 ”Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater”. Dette medfører også at bedriften skal ha ekstern kontroll av godkjent kontrollorgan en gang per år. Når dette er på plass, har bedriften anledning til å CE-merke produktene.

Les mer om spikerplatekonstruksjoner her.