feilsøking parkett.jpg

Feilsøking lamellparkett

Parketten har noen få, store og lange sprekker

Årsaken er gjerne at den er låst av tunge møbler, delevegger etc., eller at den har hengt seg opp ved utspring.

Det oppstår småsprekker mellom lamellbordene straks etter leggingen, og bordene kuver seg litt (blir konkave)

Dersom leggingen utføres om vinteren/våren når romluften er på det tørreste, kan dette skje selv ved normalt tørr parkett. Den vil nemlig da tørke ut enda litt, og den tørker fra oversiden. Dette kan gi småsprekker og skåling.

Når parketten etter hvert blir gjennomtørr, tetter fugene seg, og bordene blir plane igjen, forutsatt at parketten er riktig avbalansert. Vent derfor til neste høst med å klage på slike skader. Er de der fortsatt: Se neste avsnitt.

Det oppstår større sprekker mellom lamellbordene, og de skåler seg kraftig. Dette går ikke tilbake i løpet av neste høst

Parketten har antakelig vært for fuktig ved leggingen, og sannsynligvis også ved produksjonen. Den er ikke godt nok avbalansert til å holde seg plan i vårt klima. (Det har vært en rekke slike skader på parkett som er importert fra land med varmt og fuktig klima.)

Det oppstår etter hvert korte sprekker mellom lamellene nær endeskjøtene

Dette skyldes oftest vannsøl fra rengjøring. Vannet trenger ned i endefugene og sidefugene, som ikke er forseglet på kantene (med mindre kantene er limt, se foran). Vannet suges raskt opp av endeveden, og treet sveller. Da det ikke kan svelle fritt, "stukes" det, og når det siden tørker blir det litt smalere enn før, og man får sprekker. All vask med vann må derfor foregå med hardt oppvridd klut. Det bør ikke etterlates vann på gulvet.

I rom med mye vannsøl bør det ikke brukes laminert parkett, med mindre kantene er effektivt forseglet før leggingen, f.eks. med en god gulvolje.

Sprekker i parkett med gulvvarme

Elektrisk gulvvarme gir ekstra uttørking, og dermed fare for oppsprekking. Følg parkettprodusentens råd når det gjelder gulvvarme. Brukes det, bør ikke effekten være mer enn 60 W /m2. Varmen må være jevnt fordelt, og man bør ha termostatregulering.

Gulvtepper vil isolere, slik at det blir ekstra varmt, og dermed ekstra tørt under teppene. Vi har sett lamellparkettgulv med golvvarme som var sprekkfrie, bortsett fra under gulvteppene. Noen gulvprodusenter anbefaler termostater med følere nede i gulvet, og maks-temperatur 23 C under teppet, og 26 C ellers.

"Saccosekker" og madrasser som ligger på gulvet, vil ha samme virkning som tepper, og da de isolerer bedre vil de kunne gi enda større sprekker.

Parkett buler opp

Vanligvis skyldes dette at parketten har for liten klaring mot vegger, gjennomføringer etc., eller at den er låst på en eller annen måte. Dersom et avgrenset område av parketten er låst, vil man kunne få oppbuling her i fuktig vær, og krymping med sprekkdannelse ved den etterfølgende tørking.

Vannskade, rester av byggfukt etc. kan gi oppbuling selv ved normale klaringer. Lokal oppfukting kan gi lokal oppbuling.

Misfarging

Se også "Feilsøking heltreparkett". På laminert eikeparkett m.fl. kan ammoniakk fra kaseinholdig avrettingsmassel flytsparkel gi et spesielt utseende. Ammoniakkdamper nedenfra siver opp i mellomrommene mellom midtsjiktspilene, og trenger så inn i eikelamellene. Dette kan gi misfarging i form av striper på overflaten, på tvers av eikesjiktets fiberretning. I slike tilfeller må parketten skiftes ut, og den nye må isoleres effektivt ved at undergulvet dekkes med tett plastfolie.