Parkett.jpg

Feilsøking heltreparkett

Årsaken til de vanligste problemene med heltreparkett

For store fuger mellom bordene jevnt over, og hele året

Forutsatt at bordene ble drevet tett sammen ved leggingen, skyldes dette at parketten holdt over 11-12% trefuktighet ved leggingen.

Periodevis (store) fuger mellom bordene

Sesongvariasjonene i inneklima gjør at man får de største fugene på slutten av fyringssesongen når det er på det tørreste inne. Dersom fugene tetter seg igjen nesten fullstendig om sommeren/høsten, er dette bare noe man må regne med og akseptere.

Merk at fugene blir større:

  • Jo mer fuktbevegelse vedkommende treslag har (bøk mye, teak og merbau lite).
  • Jo bredere parkettstavene er.
  • Jo lengre perioder man har med streng kulde.
  • Dersom man har gulvvarme. Dette frarådes for heltreparkett, med mindre parkettprodusenten anbefaler sitt produkt for norske forhold. Man bør i tilfelle være nøye med å følge produsentens anbefalinger når det gjelder effekt, temperatur etc.

Parketten buler opp

Dette kan skyldes at tørr parkett har vært lagt med for liten klaring mot veggene. Det kan også skyldes byggfukt, eller luftbefuktningsanlegg som "løper løpsk", og pøser ut altfor mye fuktighet. Dersom oppbuling skjer med et gulv som har oppført seg normalt i flere år, er årsaken gjerne vannskade (lekkasje, f.eks.)

Dersom parketten buler opp og de enkelte staver er hule (konkave) på oversiden, tyder det på at den er fuktet opp nedenfra.

Er stavene konvekse på oversiden (med kul på), er de antakelig blitt fuktet fra oversiden, enten av vann eller av ekstra fuktig luft.

Få, store fuger istedenfor mange små

Dette skyldes vanligvis lakkliming. Bruk en lakk eller olje som limer lite, f.eks. en uretanalkydlakk, og lakker på slutten av fyringssesongen.

Misfarging

En rekke treslag, men særlig eik, kan misfarges av alkali, som ammoniakk fra kaseinholdig avrettingsmasse eller flytsparkel, urin fra dyr m.m. Fargen er oftest gråbrun, kfr. "røket eik", som vanligvis er amoniakkbehandlet eik. 

Eik kan også misfarges av jern, og blir da blågrå. Etter at eventuell overflatebehandling er fjernet, kan misfargingen fjernes med en 5-10% løsning av oxalsyre, fosforsyre eller sitronsyre i vann. Skyll godt etter med rent vann. Slik fjerning ansees bare aktuelt ved små, lokale misfarginger.