Furugulv.jpg

Legge heltregulv

Legging av gulvbord

Når du legger tørkede gulvbord må første bord legges med minst 10 mm klaring fra vegg (mer for store gulv, men mindre for vanlig lufttørkede gulvbord). Første bord spikres med gjennomgående dykkertspiker som senere skjules av fotlist. Legg avstandsklosser mellom gulv og vegg. Bruk en kloss å slå på, eller bend mot med et stemjern når du driver bordet inntil det forrige. Hvert bord spikres på skrå gjennom fjæren ned i hver bjelke. Bruk dor så du ikke skader kanten. Endepløyde gulvbord kan skjøtes hvor som helst, andre skjøtes over bjelker. Siste bordet drives på plass ved hjelp av brekkjern. Husk klaring til vegg her også.

Spikre/skru

Tregulv legges oftest ved å spikre eller skru hvert enkelt bord til bjelkene eller undergulvet.

 

Fig5

 

Figur 5. Spikring/skruing av gulvbord.

 

Spikrene/skruene festes i fjærens øvre hjørne i 45° vinkel inn mot gulvbordet. Spiker må dores ned for ikke å skape problemer for noten til neste bord. Det er viktig å avsette plass langs veggen til svellingen.

Notsiden på både kort- og langside legges inn mot veggene man arbeider seg ut fra. Det er vanlig å legge bordene i rommets lengderetning, samt å begynne leggingen i det venstre hjørnet av et rom når man ser mot langveggen der leggingen påbegynnes.  Denne leggemåten sørger for at tørkesprekkene kommer mellom hvert bord når de sveller og krymper. Gulvbord som ikke er endepløyde (fjær og not i endene), må skjøtes på tilfarerne eller annet fast underlag.

Flytende

I stedet for å spikre eller skru gulvbord kan du lime dem til hverandre i not og fjær. Man får da et såkalt "flytende" gulv uten feste til underlaget. Svelling og krymping skjer uten sprekkdannelse mellom gulvbordene, istedet krymper og sveller gulvet som ett flak med en sammenlagt bevegelse tilsvarende summen av svellingen/ krympingen til hvert bord.

Liming anbefales ikke når bordtykkelsen er over 15 mm.

Det er viktig å ha tilstrekkelig tykk gulvlist mellom vegger og langsiden av gulvbordene. Hvis ikke risikerer man å få store åpninger mellom gulvet og veggen ved krymping, eller at gulvet presser ut veggen ved svelling.

Flytende gulv må kunne bevege seg fritt, og ikke "låses" av tunge gjenstander eller utspring som hindrer bevegelse. For brede gulv, som kan bli tunge, kan det tross liming oppstå sprekker mellom enkelte gulvbord. For brede gulv (> ca. 5 m) anbefales spikring.

Materialforbruk

Ved beregning av materialforbruk må man regne med et visst spill. Ved bruk av endepløyde bord kan spillet dreie seg om ca. 5 %. Bord som ikke er endepløyde gir større spill (8 - 10 %). I mindre rom, der man teoretisk kan bruke lengdesatte bord av samme lengde som rommet, kan spillet bli mindre enn dette.