K-virke.jpg

Konstruksjonstre

Tre er ikke bare vakkert. Det har også høy styrke i forhold til vekt. Norske standarder sikrer at materialene som benyttes i bærende konstruksjoner tilfredsstiller internasjonale krav til styrke og stivhet. Høy styrke i forhold til vekt gir muligheter for store spenn. Samtidig gir treets egenskaper muligheter til gode systemløsninger for knutepunkter. 

Sortering i henhold til Norsk Trelastkontroll

Trelast merket med NS-merket er trelastindustriens kvalitetsstempel og en garanti for at gjeldende norsk standard for styrkesortering er oppfylt. Det er Norsk Trelastkontroll som står bak merkingen  - en instans som ledes av et råd oppnevnt av Standard Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening og produksjonsbedriftene. All sortering av konstruksjonstre utføres av autoriserte sorterere som må gjennom regelmessige autorisasjonsprøver. Norsk Trelastkontroll foretar jevnlige kontroller, både i form av uanmeldte besøk, godkjenning av tekniske anlegg, oppfølging og etterutdanning av sorterere og oppfølging av bedriftens internkontroll. NS-merket konstruksjonstre betyr trygghet, sikkerhet, kvalitet og dokumentasjon som varemerke fra autoriserte leverandører for alle brukere.

Egenskaper, sikkerhet og miljø

Tre gir store arkitektoniske muligheter, samtidig som treets iboende egenskaper gjør det til et sikkert og miljøvennlig konstruksjonsmateriale. Dette gjelder ikke minst for store konstruksjoner. Ved brann forkulles overflaten og beskytter resten av tverrsnittet slik at konstruksjonen beholder sin bæreevne over lengre tid enn andre konstruksjonsmaterialer. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonstre i fleretasjes hus. Fundamenteringen blir ofte enklere og det er enkelt og raskt å montere store konstruksjoner. Broer eller buer i store haller kan håndteres med små kraner og monteres med lite verktøy.

Standardiserte produkter i ulike sorteringsklasser

Alt konstruksjonsvirke skal være sortert og merket i henhold til Norsk Standard. Konstruksjonsvirke som i tillegg har NS-merket, er også underlagt en uavhengig tredjepartskontroll. Konstruksjonstre brukes f.eks. i stendere, sperrer og bjelkelag, limtre og takstoler samt i en rekke avanserte konstruksjoner.

De mest brukte fasthetsklassene i Norge er C24 og C30. Alt konstruksjonsvirke skal være merket med fasthetsklasse.

NS- merket konstruksjonsvirke gir trygghet for brukeren

Industriens tar brukerens behov og produktansvaret alvorlig. NS-merket konstruksjonstre er et garantimerke fra autoriserte leverandører. Autorisasjonsnummeret gir enkel sporbarhet og tydeliggjør produktansvaret. Produktansvar betyr rett kvalitet til riktig formål