Bruksklasser 2.jpg

Bruksklasser for tremateriale

Tre er et levende materiale. Vann, vind, sol og temperatursvingninger vil påvirke treproduktenes levetid. Hvilken brukssituasjon treet skal brukes i, stiller ulike krav til holdbarheten av treslaget. Jo mer krevende omgivelser, jo høyere krav til holdbarhet.

Standard NS-EN 335-1:2006 definerer ulike bruksklasser ut fra brukssituasjonen:

Bruksklasser NS-EN 335-1 


 

Bruksklasser eksempel

Sammenhengen mellom bruksklasse og holdbarhetsklasse finnes i denne oppstillingen:

Bruksklasser - holdbarhetsklasser NS-EN 460