Kebony_kjemisk modifisert.jpg

Kjemisk modifisering av trevirke

Ved kjemisk modifisering impregneres trevirket med modifiseringskjemikalier som reagerer kjemisk inne i trevirket. Det er bare den delen av virket som er impregnerbar som blir modifisert. I tilfeller hvor trevirket består av impregnerbar yteved og kjerneved som ikke lar seg impregnere vil det derfor være yteveden som blir modifisert, mens kjernevedens egenskaper blir lite påvirket.

Furfurylering

Furfurylering av trevirke skjer ved at trevirke impregneres med furfurylalkohol, som gjennom en herdeprosess polymeriserer inne i trevirket.

Dette bidrar til økt biologisk holdbarhet, hardhet og dimensjonsstabilitet. Furfurylert trevirke produseres av Kebony ASA, og er per i dag den eneste tremodifiseringsprosessen der det er kommersiell produksjon i Norge.

Ulike produkter av furfurylert trevirke er basert på ulike treslag (furuarter og lauvtreslag).

Kebony ASA har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (TG 2493) for produktene Kebony furu for bruksområdene kledning, tak- og terrassebord.

Acetylering

Acetylering bidrar til en kjemisk modifisering av celleveggene i trevirket, som gir økt biologisk holdbarhet, hardhet og dimensjonsstabilitet. Modifiseringsprosessen er basert på bruk av eddiksyreanhydrid, og det dannes eddiksyre som biprodukt.

Kommersiell produksjon av acetylert trevirke foregår ved et anlegg i Nederland under handelsnavnet Accoya, og er hovedsakelig basert på virke av radiatafuru.