Veileder.png

Veileder for bruk av tre - By- og tettstedutvikling

Økt bruk av tre gir en klimagevinst. Veilederen har som formål å legge til rette for økt bruk av tre som byggemateriale i kombinasjon med andre materialer.

Veilederen kan gjelde for en hel kommune, et tettsted eller deler av en kommune.