Ill tregulv.png

Legge tregulv

Alle mål er i mm når ikke annet er angitt

Montering med skruer

Framgangsmåte når du monterer gulvet på undergulv av tre eller sponplater:

1. Underlag: Før du begynner: kontroller at bjelkelaget eller spikerslagene er tørre og helt plane og på samme nivå. Bruk en lang rettholt og vater for å sjekke dette. Ujevnheter må rettes opp, kanskje ved å høvle eller fore opp der det trengs. Legger du nytt gulv på eksisterende gulv, må du bruke trinnlydsdempende materiale som er beregnet for dette.

altaltaltaltalt

2. Det første bordet: Det første bordet legges med notkanten mot den ene langveggen. Bruk 10 mm tykke avstandsklosser mellom veggen og gulvbordet både på kort- og langsiden. Det er viktig at det første bordet er snorrett da dette vil påvirke tilpasningen i endeskjøtene av alle bordene i hele gulvflaten.

3. Tilpasning av lengder: Bordet som skal kappes ved vegg legges løst på plass i motsatt retning av hvordan det skal monteres. Merk med blyant for kapping, og sag av. Monter så bordet på plass. Husk å bruke avstandsklosser.

4. Skjøting: Gulvbordene kan limes i endeskjøtene og presses på plass med kiler. Bruk gjerne spesialredskap for å slå bordene godt på plass så skjøten blir tett. Overflødig lim tørkes bort straks med en fuktig klut.

Obs! Langsidene skal ikke limes når gulvet skal skrues. Unngå at to rader gulvbord ved siden av hverandre skjøtes samme sted! Avstanden mellom skjøtene bør være minst 60cm.

5. Justering: Kontroller med en rettesnor at den første raden av gulvbord ligger helt rett. Juster med kiler mot langveggen.

6. Skru fast den første raden av gulvbord. Pass på at skruehodene dekkes av list som skal legges senere (gulvbordets notkant). Sett så i skruer med 45 graders vinkel i overkant av fjæren (gulvbordets fjærkant). Avstanden mellom skruene skal være ca 60 cm, en ved hver bjelke.

7. Den andre raden av gulvbord: Ved montering av den andre raden begynner man med resten av det gulvbordet som ble til overs da man kappet siste bordet i første rad. Fortsett på tilsvarende måte med de følgende radene.

8. Sammensetting: Slå sammen bordene med en slagkloss, en ca 1 m lang gulvbordbit. Slå aldri direkte på et gulvbord!

altaltaltaltalt

9. Det siste bordet: Oftest må den siste raden av bord kløyves på langs. Legg bordet som skal kløyves rett oppå det nest siste bordet, og merk av hvor du skal sage (bruk en gulvbordstump som legges helt inn til veggen). På denne måten kan man fange opp skjevheter langs veggen. Blir den siste raden for smal til at man kan skru den fast, kan den limes sammen med den nest siste raden før skruing. Bruk brekkjern eller kiler for å presse dette siste gulvbordet på plass. Pass på at avstanden til veggen blir 10 mm her også.

10. Rør: Mål ut plasseringen på gulvbordet og bor hull som er 10 mm større enn røret. Sag på skrå inn mot hullet. Monter gulvbordet, og lim deretter på plass biten som er sagd ut. Alle avstandsklosser og kiler må fjernes før man legger ny vegglist.

Skjult feste med skruer

alt

Hvert bord festes i bordets fjærkant, skruen skrus inn i 45 graders vinkel, se illustrasjon. Avstand mellom skruene bør være 60 cm. Bruk spesial gulvskrue, slik at du unngår at bordene sprekker.     Obs! Langsidene skal ikke limes.

Gulvbord mm

Bjelkeavstand Skrue Forbruk skruer
14 Bærende undergulv 3,9x42, LTSF42

2,23 stk pr lm, ved feste hver 45cm

20 Maks 600 3,9x42, LTSF42 1,67 stk pr lm, ved feste hv. 60cm
25 Maks 700 3,9x57, LTSF57 1,67 stk pr lm, ved feste hv. 60cm
30 Maks 1000 3,9x70, LTSF70 1,67 stk pr lm, ved feste hv. 60cm

Montering med lim – flytende gulv

1. Underlaget: Underlaget må være rent, tørt og plant. Er det et betonggulv på mark, må man legge fuktsperre (min 0,2mm) samt et mellomlag trinnlydsdempende materiale. Mot vegg må det være fuge som skal fange opp bevegelser i gulvet (bruk avstandsklosser!), det samme gjelder rundt rør som kommer til å gå gjennom det nye gulvet. Mot vegg skal slike fuger være ca 10 mm per breddemeter gulv, fordelt på to vegger.

altaltaltaltalt

2. Den første raden: Den første raden av gulvbord legges med notkanten mot den ene langveggen. Bruk avstandsklosser mellom veggen og gulvbordet, både på kortsiden og langsiden. Det er viktig at det første bordet er snorrett da dette vil påvirke tilpasningen i endeskjøtene av alle bordene i hele gulvflaten.

3. Tilpasning av lengder: Bordet som skal kappes mot vegg legges løst på plass i motsatt retning av hvordan det skal monteres. Husk å bruke avstandsklosser! Merk med blyant for kapping, og sag av.

4. Liming: Bruk hurtigtørkende lim. Legg en stripe lim i notsporet.

5. Skjøting av siste bord i raden: Bruk slagvinkel for å slå bordet godt på plass, slik at fugen blir helt tett. Det går også bra ved å benytte brekkjern, la det ligge an mot veggen og press forsiktig. Husk å beskytte veggen: legg en kloss mellom brekkjernet og veggen.

6. Den andre raden: Ved montering av den andre raden av gulvbord begynner man med resten av det gulvbordet som ble til overs etter første rad. Fortsett på tilsvarende måte med de følgende radene.

7. Skjøting: Legg en limstripe i notsporet i bordenden. Unngå helst at to rader gulvbord ved siden av hverandre skjøtes samme sted.

8. Det siste bordet: Oftest må den siste raden av gulvbord kløyves på langs. Legg bordet som skal kløyves oppå det nest siste gulvbordet, og merk av hvor du skal sage (bruk en bordstump som legges helt inn til veggen). På denne måten kan man fange opp skjevheter langs veggen. Blir den siste raden for smal til at den kan limes på plass, kan den limes fast i den nest siste raden før denne settes på plass.

altaltaltalt alt

9. Rør: Mål ut plasseringen på gulvbordet og bor hull som er 10 mm større enn røret. Sag på skrå inn mot hullet. Monter gulvbordet, og lim deretter på plass biten som er sagd av.

10. Montering av det siste bordet: Slå på plass det siste bordet med slagvinkel, eller bruk brekkjern forsiktig ved å legge det an mot veggen. Ta bort alle avstandsklosser og kiler rundt hele gulvet, og kontroller at det er avstand rundt hele gulvflaten, slik at gulvet kan ”gå” litt under gulvlistene. Sett på plass gulvlistene.

Hvor mye gulv trenger du?

alt

Hvor mange meter med gulv som går med når du legger gulv av furu eller gran. Tallene gjelder løpemeter per kvadratmeter, kapp er ikke medregnet.

Dekkende bredde Brutto bredde Løpemeter
88 95 11,40
110 117 9,10
135 142 7,40
155 162 6,45
180 187 5,55

Eksempel: Et rom med gulvareal på 10 m2 skal belegges med gulv av dimensjon 27 x 110 (tykkelse x bredde). Det vil da gå med 10 x 9,10 løpemeter (ikke medregnet kapp). Hvor mye som går med kan likevel variere en god del, men det blir mindre kapp hvis man bruker gulvbord med not og fjær også i endene.

Krymping og svelling

alt

Gulvets lengde x bredde gir antallet m2 (kvadratmeter). Ved å kontrollmåle diagonalene i rommet finner du ut om rommet er helt rektangulært eller om det har noen skjevhet.

Tre er et levende materiale, og det kan ta opp eller avgi fuktighet. Fuktighetsopptak medfører at trevirket sveller, mens reduksjon i fuktighetsgraden får virket til å krympe. Når gulvet skrues, krymper hvert bord enkeltvis. I fyringssesongen kan det da oppstå sprekker mellom gulvbordene, men disse sprekkene blir mindre eller forsvinner igjen om sommeren. Ved liming vil all krymping og svelling skje samlet.

Alle gulv skal monteres i en avstand på minimum 10 med mer fra vegg. Dette skjules med gulvlister. Flytende gulv kan legges i rom med inntil 4 meters bredde, i større rom må det lages en ”bevegelsesfuge”. Produsenten gir anvisninger for hvordan dette skal gjøres.

Valg av type gulv avhenger av hvor gulvet skal ligge, hva slags underlag som finnes og hvor mye det kan bygge i høyden.

Selvbærende tregulv (skrus i bjelkelag/tilfarere) må være minst 20 mm tykt. Vi anbefaler likevel helst 25 mm tykkelse av hensyn til fremtidig sliping. Bjelkelag/tilfarere skal plasseres med maksimal avstand (sentrum til sentrum av bjelkene/tilfarerne) på 60 cm for gulv som er 20 mm tykke.

alt

Ønsker man å legge nytt gulv i rom med bærende undergulv, anbefales det at man benytter 14 mm heltregulv. Det kan legges på de fleste underlag, som f.eks uttørket betong, plater eller tregulv. Skal gulvet legges på eksisterende gulv av tre eller sponplater, bør trinnlydsdempende materiale benyttes som underlag mellom det gamle og det nye gulvet. Husk fuktsperre (minimum 0,2 mm), denne monteres alltid nærmest mulig gulvet.

alt

Det beste resultatet oppnås ved at gulvet festes til underlaget med skruer, men det kan også legge flytende i bredder opptil 4 meter. Flytende gulv skal ikke spikres eller skrues, men legges løst på underlaget og limes i fugene. Bruk trinnlydsdempende underlag under gulvet.

Skal gulvet legges rett på betongunderlag, må betongen være helt tørr. Gulvet kan legges som et flytende gulv, og må da limes. Under dette må det legges en fuktsperre (minst 0,2 mm). Benytt også her trinnlydsdempende materiale under gulvet.

Ferdige gulv leveres i plastpakning som ikke skal brytes før man begynner å legge gulvet. Bryter man denne pakningen før, risikerer man at gulvbordene slår seg. Av samme grunn bør gulvbordene oppbevares i innetemperatur før de skal monteres. Sørg for at pakningene med gulvbord tilpasses rommets temperatur, som bør være ca 20 grader C.

Gulvet kan legges i rommets lengderetning for å få minst mulig kapping, eller man kan velge å legge bordene i retning fra vindu og innover i rommet, da vil de naturlige sprekkene mellom gulvbordene vises minst i dagslys.

Forside tregulv.png

Last ned hefte

Å legge tregulv.pdf