• HPIM1366

  Fotograf: Hallvard Trohaug
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

 • IMG_0142

  Fotograf: Statens naturoppsyn, Anne Rudsengen
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

 • SNO 069

  Fotograf: Statens naturoppsyn, Anne Rudsengen
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

 • IMG_9415

  Situasjon som viser hvordan fugletårnet fungerer som skjerm mellom naturreservat og rasteplass / parkering.
  Fotograf: Statens naturoppsyn, Anne Rudsengen
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

 • HPIM1460

  Detalj fugletårn.
  Fotograf: Statens naturoppsyn, Anne Rudsengen
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

 • Fugletårn _ Kainivå

  Opprinnelig planen hvor fugletårnet er det tiltaket som foreløpig er realisert.
  Fotograf: Hallvard Trohaug
  Arkitekt: Arkitekt Hallvard Trohaug mnal/Arkitektkontoret 4B

Fugletårn på Bøyaøyri

Norges første fugletårn med rullestoltilgang.

Bøyaøyri ligger innerst i Fjærlandsfjorden. Dette er en av få fjordbunner på vestlandet som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Deltaet er viktig for ande- og vadefuglar, spesielt i vår- og høsttrekket. I alt 101 fugleartar er registert her.

Fugletårnet ble anlagt for å gi flere tilgang til opplevelsen av fuglelivet i området. Plassering og løsning er også resultat av et behov for å skjerme fuglene i reservatet fra biltrafikken på den eksisterende parkerings-/rasteplassen hvor fugletårnet ble plassert.

I innledende faser ble også vegetasjon vurdert som hegn mot biltrafikken, men da dette ikke var naturlig hjemmehørende her, ble det valgt å løse dette arkitektonisk.

Resultatet er et fugletårn som kan brukes av alle. I senere tid er plassen også brukt til formidling av andre aktiviteter - som Rundballefestivalen (se eget foto) - og prosjektet kan slik sies også til å ha bidratt til stedsutviklingen i Fjærland. 

Prosjektopplysninger

Sted/bydel
Fjærland


Byggherre
SNO Sogndal
Hovedentreprenør
Svein Arne Bøyum

Miljøtiltak

Fugletårn_UU

Adkomst til fugletårnet skjer via et overbygget rampeanlegg. Tårnet kan slik bruke av alle også de trillende.Mer informasjon

References
Artikkelen "Landets første fugletårn med rullestoltilgang" publisert på www.naturoppsyn.no.

Lenker
Les mer om det biologiske mangfoldet i området i Direktoratet for Naturforlvaltnings naturbase.

Nøkkeltall