altInnholdet i denne prosjektdatabasen har blitt til gjennom et samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og flere andre organisasjoner.

Byggeprosjekter

Filter

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

VM-paviljongen

VM-paviljongen

Woody35

Woody35

Fugletårn på Bøyaøyri

Fugletårn på Bøyaøyri

Margarinfabrikken Barnehage

Den gamle Margarinfabrikken fra 1920-tallet i Oslo har blitt ombygget til en moderne og universelt utformet barnehage. Rehabiliteringen er gjort av NAV arkitekter AS i samråd med byantikvaren.

Vålandshaugen barnehage

Vålandshaugen barnehage

Treet

I løpet av 2015 skal verdens høyeste trehus ferdigstilles i Bergen. Huset blir 14 etasjer høyt, bygget med en kombinasjon av moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre. Prosjektet er nybrottsarbeid, og det er lagt inn ekstra mye arbeid i planleggingsfasen.

Proscenium - Svartlamoen

Infillprosjekt med kultur/næring og leiligheter med passivhusstandard og utstrakt bruk av tre. Videreutvikling av prosjektet er satt på vent.