• Page_07

  Overordent modellfoto (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • europ

  View from Strandvein street- front entrance to the building (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_44

  Side view of courtyard (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_41

  Oppriss: gatesituasjon(illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_35

  Snitt / oppriss (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_36

  Snitt / oppriss (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_38

  Snitt / oppriss (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_39

  Snitt / oppriss (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_40

  Snitt / oppriss (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

 • Page_30

  Typisk plan, leilighet (illustrasjon hentet fra presentasjon av skissefase II, 1/2-11)
  Fotograf: Point Supreme/Alex Gerousis
  Arkitekt: Point Supreme/Alex Gerousis

Proscenium - Svartlamoen

Vinnerprosjekt av Europan10

Infillprosjekt med kultur/næring og leiligheter med passivhusstandard og utstrakt bruk av tre. Videreutvikling av prosjektet er satt på vent.

Prosjektbeskrivelse

I 2010 vant den greske arkitektgruppen point supreme architects + Alexandros Gerousis Europankonkurransen med prosjektetet ”Proscenium”. Europan oppsummerer vinnerutkastet slik: Prosjektets tittel er ”Proscenium” som betyr forscene. Fleksible rom for gallerier, leiligheter, atelierer og verksteder danner rammen rundt en stor urban balkong (eller scene som arkitektene kaller det) med utsikt over Nyhavna. Med attraktiv felles takterrasse og veltilpasset gårdsrom dannes nye kvaliteter og sjenerøse møteplasser til områdets beboere. Arkitektene har klart å tegne en bygning på en smal og krevende tomt som sikrer dagslys, sjenerøse fellesareal og et naturlig møte mellom offentlig og privat.

I konkurranseforslaget ble det gitt følgende program for Strandveien 27:
- Backstagearealer for Verkstedhallen; 50 - 100 m2
- Lager for Verkstedhallen; 100 - 150 m2
- I 1. etg; utadretted virksomhet/fleksibelt areal for kulturelle formål - forbundet med backstageareal og lager
- Over 1. etg; leiligheter i varierende størrelser

Prosjektopplysninger

Adresse
Strandveien 27
Sted/bydel
Svartlamoen
Byggeperiode
2010 - 2011


Byggherre
Svartlamoen boligstiftelse / Trondheim kommune
ArchitectARK
Point Supreme/Alex Gerousis

Miljøtiltak

Energi

Prosjektet planlegges som passivhus. Et viktig premiss i dette konseptet er kompakt bygningskropp. Det opprinnelige konkurranseforslaget lanserer en rekke andre energisparende tiltak (jfr. illustrasjon nedenfor). Det er på dette stadiet ikke tatt stilling til hvilke av disse som skal føres videre.Konstruksjon og materialbruk

Det er i denne fase (revidert skisseprosjekt) ikke gjort detaljerte materialvurderinger i prosjektet. Tre planlegges som framherskende materialer i bærekonstruksjon, fasade og innvendig. Dette var også et premiss i det opprinnelige programmet.Universell utforming

På skisseprosjektstadium (2/2-11) er forskjellige løsninger vurdert i forhold til universell utforming. Det er foreløpig utarbeidet to alternative planløsninger: en variant hvor 100% av kompleksets leiligheter har universell utforming og en variant hvor 40 % har universell utforming.Mer informasjon

References
Prosjektbeskrivelse (arkitektene / Europan), foreløpig skisseprosjekt + endelig skisseprosjekt (1/2-11)

Nøkkeltall

Arealforbruk
ca 1 350 m2 bolig/ca 550 m2 kultur/næring