• vål28

  Abacus Arkitekter

 • vål30

  Abacus Arkitekter

 • vål10

  Abacus Arkitekter

 • vål6

  Abacus Arkitekter

 • vål27

  Abacus Arkitekter

 • Skjermbilde 2013-02-01 kl. 20.04.22

  Bilde tatt desember 2012. Viser vegg med solfangere mot sør.
  Fotograf: Abacus AS
  Arkitekt: Abacus AS, Asplan Viak AS

 • Bilde2

  Perspektiv fra sydøst.
  Arkitekt: Abacus AS, Asplan Viak AS

 • Bilde3

  Perspektiv fra lekeareal.
  Arkitekt: Abacus AS, Asplan Viak AS

 • Bilde4

  Perspektiv fra nord. Lekeareal.
  Arkitekt: Abacus AS, Asplan Viak AS

 • Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_16

  Landskapsplan
  Arkitekt: Abacus AS, Asplan Viak AS

 • Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_02

  Lokalisering / eksisterende situasjon.

 • Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_03

  Reguleringsplan
  Arkitekt: Abacus AS | Asplan Viak AS

 • Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_05

 • Skjermbilde 2018-10-22 kl. 10.02.48

  Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 1,4 % for ferdigstilt bygg i drift. Klimagassutslippet for prosjektet i i-drift fase er beregnet til 38,75 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør dette 30.612 kg CO2-ekv./år. I tabell 2.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen. Materialbruk og transport er ikke endret i i-drifts fasen for dette prosjektet.

Vålandshaugen barnehage

Publisert av: Per Anda

Stavangers mest energieffektive barnehage

Ny barnehage på Våland i Stavanger med passivhusstandard, halvklimatiserte soner og miljøvennlig materialbruk. Barnehagen ble tatt i bruk januar 2013.

Prosjektbeskrivelse

Vålandshaugen ligger på toppen av Våland bydel ovenfor boligbebyggelsen og nedenfor Vålandstårnet mot nordøst. Barnehagen ligger sentralt med 0,5 km til nærmeste lokalsentrum, 0,1 km til nærmest stoppested for kollektivtransport. Den nye barnehagen er en fire-avdelings barnehage basert på en kombinasjon avdelingsbasert- og basebasert drift med fleksible løsninger. Det er lagt opp til separate innganger til de ulike avdelinger, samt egen inngang for ansatte og besøkende. Barnehagen er et av pilotprosjektene i Framtidens byer med energieffektive løsninger og miljøvennlige materialer.

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 1,4 % for ferdigstilt bygg i drift. Klimagassutslippet for prosjektet i i-drift fase er beregnet til 38,75 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør dette 30.612 kg CO2-ekv./år.

I tabell 2.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen. Materialbruk og transport er ikke endret i i-drifts fasen for dette prosjektet.

Skjermbilde 2018-10-22 kl. 10.02.48Skjermbilde 2018-10-22 kl. 10.02.48

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Vålandshaugen barnehage - utarbeidet juni 2018

Film

 

 

Prosjektopplysninger

Adresse
Jørgen Moes gate 9, 4011 Stavanger
Sted/bydel
Våland
Byggeperiode
2009 - 2012


Byggherre
Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom
ArchitectARK
Abacus as

Miljøtiltak

Energi

Barnehagens er utformet i henhold til krav om passivhusstandard med romoppvarmingsbehov på 15 kWh/m2/år. Følgende tiltak ble vurdert for å oppnå dette målet:
- glassfelt mot sør for å trekke sollyset inn
- halvklimatiserte soner
- magasinering av varme i tyngre konstruksjoner
- 2 stk 217 meter dype energibrønner koblet opp mot en vann-vann varmepumpe
- solfangersystem (montert på sørveggen) som kobles opp mot varmepumpen og energibrønnene.
- utbygger vil forsøke å sesonglagre energi fra solfangersystemet i energibrønnene på sommeren, for så å hente den opp på vinteren
- peisovn som i tillegg har mulighet til å magasinere varme
- balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- bygningsform som tar hensyn til vind og solforhold (solenergisystem)
- vindmølle (utgikk pga naboklager)Konstruksjoner og materialbruk

Utbygger har ønsket å benytte mest mulig naturlige materialer i barnehagen som tre, stein, stål og glass for å redusere blant annet avgassing fra produkter som lim, fugematerialer etc:
- utvendig kledningen er kjerneved av furu
- Livos overflatebehandling inne
- heltre eikeparkett i alle lekerom
- gjenbruk av møbler i tillegg til at et 14cm tykt og robust eikebord fra et gigantisk eiketre er kjøpt inn fra Riska sag
- ekstra tiltak for lyddemping. Foreldrene melder at barna er mye mer opplagt når de kommer hjem fra barnehagen, og barna har et mye lavere lydnivå enn tidligereMer informasjon

References
Byggherrens prosjektbeskrivelse. Registreringsskjema for Framtidens bygg.

Nøkkeltall

Arealforbruk
830 m2 (hvorav 790 m2 oppvarmet)

Energiforbruk
62 kWh/m2 år (beregnet levert). 25 kWh/m2/ år (oppvarmingsbehov)

Energikilder
Bergvarmepumpe (vann-vann, hovedenergikilde), solfanger (varmtvann og oppvarming), hypokaustoven, elektrisitet.

Byggekostnader
33 MNOK (beregnet)