Publikasjoner.jpg

Fokus på tre-serien

Heftene i serien FOKUS på tre er rettet hovedsaklig mot fagfolk i trebransjen. De har forbrukeropplysninger og aktuell informasjon fra FoU-prosjekter. Heftene er på 4-8 sider og gir en forskningsbasert oversikt over det aktuelle temaet.

Heftene kan lastes ned gratis i pdf-versjon fra listen under. De kan kan også bestilles i abonnement med samleperm ved henvendelse til firmapost@treteknisk.no